Koza rohatá či bezrohá aneb jak je to s tou rohatostí?

5.0
Na naší farmě dva bezrohé jedince zásadně nepřipouštíme a všichni bezrozí jedinci jsou heterozygoté (Pp), po bezrohé matce a rohatém otci. Nesou tedy sice alelu rohatosti, ale jsou normálně plodní.  

Rohatost je u koz způsobena přítomností dvou alel (pp). Je-li přítomna alespoň jedna dominantní alela (Pp), případně jsou dominantní obě alely (PP) je koza či kozel geneticky bezrohý. To je pro mnohé chovatele žádoucí. Bohužel je u koz bezrohost spojena s výskytem hermafroditismu a to konkrétně pro dominantního homozygota PP. Pokud tedy připustíme rohatou kozu (pp) bezrohým kozlem (Pp nebo PP), může se narodit buď rohaté kůzle (pp) nebo kůzle bezrohé (Pp), které je normálně plodné (platí i naopak tedy v případě bezrohé kozy a rohatého kozla).

Pokud připustíme bezrohou kozu (Pp) bezrohým kozlem ( Pp) může se narodit rohatý jedinec (pp), bezrohý jedinec normálně plodný (Pp) či bezrohý jedinec (PP), který bude v případě, že se bude jednat o kozičku, hermafrodit, v případě, že se bude jednat o kozlíka, může být normálně plodný ale také neplodný.Pokud připustíme bezrohou kozu (Pp) bezrohým kozlem (PP), který je plodný, může se narodit opět kozička hermafrodit (PP), kozlík (PP) plodný či neplodný nebo normálně plodný jedinec (Pp). Připouštíme-li tedy dva bezrohé jedince, musíme brát v úvahu riziko, že jedno či více narozených kůzlat mohou být v případě koziček hermafrodité nebo mít problémy s plodností v případě kozlíků.

Na naší farmě dva bezrohé jedince zásadně nepřipouštíme a všichni bezrozí jedinci jsou heterozygoté (Pp), po bezrohé matce a rohatém otci. Nesou tedy sice alelu rohatosti, ale jsou normálně plodní.