Faremní mlékárna

Faremní mlékárna

Faremní mlékárna je registrována u krajské veterinární správy a splňuje veškeré legislativní požadavky. Zpracováváme pouze mléko od našich zvířat, které je získáváno hygienickým způsobem, je laboratorně rozborováno a splňuje vysoké nároky na kvalitu. Před zpracováním prochází mléko pasterací z důvodu zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti mléčných výrobků. Vyrábíme čerstvé kozí sýry, kysané mléčné výrobky, syrovátkové nápoje i zrající kozí sýry. Při výrobě i následné distribuci dbáme na zachování chladícího řetězce a dodržení nejvyšší kvality našich výrobků.