Chov koz

Chov koz

Na farmě U Tří sluncí se můžete setkat se čtyřmi plemeny dojných koz a jejich kříženci. Chováme kozy bílé, kozy hnědé, kozy anglonubijské a kozu sánskou. Některé kozy mají PoP, většina je jich zařazena v KU. Kozy bílé, hnědé a kozu sánskou křížíme s plemennými anglonubijskými kozly a využíváme tak heterozního efektu. V současné době jsou na farmě k dispozici tři plemenní 100% anglonubijští kozli, linie Mandela, Fraier a Claycrof.

Každý rok jsou k prodeji kůzlata od 50% až do 100% anglonubijské krve. Kozičky po matkách s PoP zapojených v KU mají nárok na PoP.  Kozičky jsou hodnoceni šlechtitelem nejdříve v 5. měsících, tedy zpravidla až u nového majitele.  Někteří kozlíci jsou po rodičích s PoP.  Vzhledem k časové náročnosti kozlíky s PoP neodchováváme.