Registrovaná koza nebo koza s “papírama” aneb jak se nenechat podvést

Registrovaná koza nebo koza s “papírama” aneb jak se nenechat podvést

V České Republice má každý chovatel koz povinnost mít zaregistrované hospodářství a nezáleží na tom jestli máte kozu jenom jako domácího mazlíčka pro radost nebo zda chcete odchovávat jatečná kůzlata či prodávat mléko ze dvora. Registraci hospodářství je třeba provést u Českomoravské společnosti chovatelů. Následně obdržíte Registrační lístek provozovny a Stájový deník. Každá koza musí být označena ušními známkami (také ty si objednáte u ČMSCH) a pomocí takzvané “hlášenky” v papírové podobě zasílané poštou nebo prostřednictvím portálu farmáře – registr zvířat nahlášena u ČMSCH na vaše číslo hospodářství. Hlásí se každá změna stavu, tedy když kozu přivezete z jiného hospodářství, když ji prodáte, porazíte nebo je vám např. zcizena. Hlásí se také narozená kůzlata. Tato povinnost tedy platí pro všechny chovatele.  Takové kozy jsou tzv. registrované, ale neznamená to, že mají “papíry”.

“Kozy s papírama” jsou kozy s průkazem o původu. Tedy kozy s rodokmenem.  Tyto kozy musí splňovat podmínky příslušné šlechtitelské organizace (v našem případě plemenná kniha koz pod SCHOK). Jsou zpravidla zařazeni v kontrole užitkovosti – v  době laktace je 1x měsíčně po několik měsíců sledováno množství nadojeného mléka a mléko je  zasíláno do laboratoře a sledováno na obsah bílkoviny, tuku a laktozy. Tyto kozy jsou prosty vad (předkus, podkus, pastruky, anatomické odchylky a jiné). Kozičky po kozách s PoP zařazených v KU a plemenných kozlech evidovaných v registru plemenných kozlů mají nárok na PoP. Průkaz o původu může být vystaven po ohodnocení kozičky šlechtitelem. Každoročně jsou aktualizovány podmínky, za nichž může být kozlík uznán jako plemenný. Zpravidla je to vydojená třída ER či E matky(dvě nejvyšší třídy), u některých plemen tvar vemene matky, dosažená hmotnost v určitých měsících věku a bonitace na nákupním trhu. Bližší informace lze najít na stránkách Svazu chovatelů ovcí a koz.