Farma U tří sluncí podporuje zaměstnanost v regionu

Farma U tří sluncí podporuje zaměstnanost v regionu

Reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009352
Název programu: Operační program Zaměstnanost

Realizace projektu: 1. 6. 2018 – 30. 11. 2019, 18 měsíců

Projekt zvyšuje zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti ve venkovské oblasti – obci Hroubovice v Pardubickém kraji. Rodinná kozí farma U tří sluncí chová od roku 2009 kozy a vyrábí a prodává kozí výrobky ve své faremní prodejně. Projekt zajistí na této farmě vytvoření dvou pracovních míst a odborné zaškolení, vedení a podporu dvěma osobám, které jsou díky jejich hendikepu vyčleněné z otevřeného trhu práce.

Realizací projektu dojde k vytvoření dvou pracovních míst na zkrácený pracovní úvazek s individuálním přístupem pro každou osobu z cílové skupiny. Osoby z cílové skupiny dostanou odpovídající odborné zaškolení a po celou dobu jejich zaměstnání bude k dispozici mentor, který pracovníky povede ke zvýšení jejich pracovních kompetencí. Mentor bude po celou dobu realizace projektu působit na zvýšení odbornosti. K dispozici bude pro pracovníky i sociální pracovník, který bude v pravidelných intervalech s pracovníky řešit jejich opětovné sociální začlenění.

Cílová skupina: osoby pečující o malé děti
Tyto osoby ukončily v nedávné době rodičovskou dovolenou a nemají možnost se z důvodu rodinné situace, nízkého vzdělání, zdravotního hendikepu či jiné překážky uplatnit v regionu na nabízených volných pracovních místech.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.